• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü
ELEKTRONİK İMZA
ELEKTRONİK İMZA

Elektronik imza hukukumuza ve toplumsal yaşamımıza 15.01.2004 tarihinde kabul edilen 23.01.2004 gün ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ELEKTRONİK İMZA KANUNU ile yasal düzenleme altında girmiştir. Yasal düzenlemeye kavuştuğu ülkelerde...

Read more...
İNTERNET VE ETİK - İNTERETİK
İNTERNET VE ETİK - İNTERETİK

Netiquette Av. Nezih Dağdeviren İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır. Bilgi toplumu; bilim, teknoloji, ar-ge ve yenileşimin temel zenginlik kaynağı olduğu, bilginin bir üretim faktörü olduğu,...

Read more...
BİLİŞİM HUKUKU SUNUSU
BİLİŞİM HUKUKU SUNUSU

  Konya Barosu Staj Eğitim çalışmalarında Bilişim Hukuku sunusu olarak eğitimde yararlandığımız sunuyu aşağıdan indirebilirisniz.  Kaynak belirtlmek şartıyla kısmen alıntı yapılması izin almayı gerektirmemektedir.  Sunudan tamamen alıntı yapmak veya yayınlamak...

Read more...
TRH-2010 YAŞAM TABLOSU GÜNCELLENDİ
TRH-2010 YAŞAM TABLOSU GÜNCELLENDİ

  TRH-2010 yaşam tablosuna göre yeniden güncellenen peşin sermaye tablolarının açıklanmasına ilişin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2012  tarih ve 2012/32 sayılı (2011/58 Sayılı Genelgede...

Read more...
UYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
UYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

  -          Sosyal Psikoloji, Grup Davranışlarını Çözümleme İle Sorun Çözme Becerileri ve Uyuşmazlık Analizi ve Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanacak Yöntemler   UYUŞMAZLIK...

Read more...
Powered by JS Network Solutions